De praktijk – Tandartspraktijk Oosten – Waddinxveen

De praktijk

U kunt rekenen op  persoonlijke deskundigheid en ervaring binnen mijn Tandartspraktijk. Ik ben sinds 1997 zelfstandig gevestigd als tandarts. Mijn praktijk is een eenmanspraktijk  waar twee parttime tandartsassistentes  volgens een vast rooster mij dagelijks assisteren en op vrijdag is er een mondhygiëniste in de praktijk werkzaam  De meest voorkomende behandelingen verricht ik zelf en ben gespecialiseerd in Algemene tandheelkunde.

In mijn praktijk staat  aandacht voor uw gebit voorop. Daarom besteden we veel aandacht aan de kwaliteit van mijn praktijk en ons team. De praktijk is dit jaar gevisiteerd door het KNMT dat wil zeggen dat wij werken aan goede mondzorg.
In onze praktijk staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft de praktijk zich laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen. De KNMT werkt samen met de NVM-mondhygiënisten (Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten) voor de visitatie van mondhygiënisten.
Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen en eventueel mondhygiënisten de praktijk onder de loep. Ze kijken naar:
• Of de praktijk de zaken goed organiseert;
• Of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;
• Of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.
Na afloop van een visitatie ontvangt een praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen. Met het rapport in de hand kan een praktijk verder werken aan het verbeteren van de door hen geboden kwaliteit. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!
De praktijk ontvangt ook een certificaat van deelname aan visitatie. Op dit certificaat staat de datum van de visitatie vermeld en welke tandartsen en/of mondhygiënisten hebben deelgenomen.

Vakkundige behandelingen staan voorop. Een prettige en ontspannen sfeer vinden we minstens zo belangrijk. Dat ziet u ook terug in onze wachtkamer. U vindt er tijdschriften / informatiebrochures / speelgoed.

Wilt u meer weten over ons en onze praktijk? Neem gerust contact met ons op.